Kluczem nie jest wola zwycięstwa. Każdy to ma. To wola przygotowania się do zwyciężania jest ważna.
Bobby Knight

Przemysław Gaszyński

Trener Przygotowania Motorycznego

Przemysław Gaszyński – trener SKILLS4ATHLETES

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych “Przygotowanie motoryczne w grach zespołowych” na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Edukacja:

 • Trener przygotowania motorycznego z akredytacją Australian Strength and Conditioning Association (ASCA) – poziom 2
 • Posiadacz Professional Diploma in Strength and Conditioning for Football (Barca Innovation Hub)
 • Absolwent kursu ALTIS Foundation
 • Load Management – Train Smarter and Harder Online Certificate Course, 
  Gabbett Performance Solutions
 • Running Mechanics Proffesional – Level 1 Foundations & Level 2 Med, Derek Hansen
 • Certificate in Growth & Maturation for Youth Athletes, The Athlete Development Project
 • Certified Conditioning Coach, Bioforce Conditioning
 • Certified Speed and Agility Coach (CSAC), NSPA
 • Youth Strength and Conditioning Specialist, Strength & Conditioning Education
 • Certified Basketball Speed Specialist (CBSS)
 • Instruktor Koszykówki, Piłki Nożnej, Piłki Ręcznej, Siatkówki, Lekkiej Atletyki, Fitness, Kulturystyki

Sportowe przygody:

 • Uprawiał zawodniczo: Piłka Nożna, Lekka Atletyka
 • Uprawiał amatorsko: Futsal, Biegi Górskie
 • Uprawia amatorsko: Koszykówka

Doświadczenie:

 • Trener Przygotowania Motorycznego, Reprezentacja Młodzieżowa Stanu Henan w Siatkówce, Chiny
 • Trener Przygotowania Motorycznego, Kadra Narodowa Indii Mężczyzn w Siatkówce
 • Trener Przygotowania Motorycznego, Trefl Proxima Kraków (Tauron Liga Siatkówki Kobiet)
 • Trener Przygotowania Motorycznego, Proxima Kraków (1. Liga Siatkówki Kobiet)
 • Trener Przygotowania Motorycznego, Hutnik Kraków (1. Liga Siatkówki Mężczyzn)
 • Trener Przygotowania Motorycznego, Skills4athletes – Praca z zawodnikami różnych dyscyplin i na różnych poziomach zaawansowania
 • Nauczyciel wychowania Fizycznego w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie – Trener koszykówki
 • Kierownik Campu, Chris Turystyka i Rekreacja
 • Szkoleniowiec, Chris Turystyka i Rekreacja ➤ Komunikacja, Tworzenie zespołów, Motywacja, Tworzenie środowiska wspierającego rozwój
 • Szkoleniowiec, Glinka Academy ➤ Przygotowanie motoryczne w młodzieżowej siatkówce
 • Szkoleniowiec, Małopolski Związek Piłki Siatkowej ➤ Kształtowanie siły w długofalowym rozwoju zawodnika
 • Szkoleniowiec, Skill4athletes ➤ Nauka umiejętności poruszania się w grach zespołowych
 • Szkoleniowiec, Konferencji Player Development ➤ Nauka i rozwój umiejętności poruszania się w koszykówce
 • Szkoleniowiec Coaching Sport ➤ Nowoczesna Pedagogika w Nauczaniu Ruchu

Od wielu lat interesuję się tematem transferu w sporcie, czyli problemem użyteczności różnych aktywności treningowych w zwiększaniu wydajności sportowców podczas rywalizacji. Na zawodników patrzę przez pryzmat nauk o Systemach Założonych oraz Psychologii Ekologicznej. Analizuję, jak poszczególne elementy przygotowań wpływają na siebie oraz na całość procesu rozwoju zawodnika, jak zmieniają się jego umiejętności oraz czy poprawia się funkcjonalność jego zachowań w różnych kontekstach gry.

PEDAGOGIKA NIELINEARNA

Jako osoba zajmująca się ruchem (nauczyciel, trener), od początku mojej zawodowej przygody chciałem zrozumieć mechanizmy, które rządzą procesem nabywania umiejętności, oraz poznać czynniki, które wpływają na ich funkcjonalność i skuteczność. Wierzyłem, że świadomy i celowy trening pożądanych wzorców ruchowych zapewni zawodnikom, z którymi pracowałem niezbędne narzędzia do walki na arenie sportowej, a uczniów przygotuje do korzystania z pozytywnego wpływu aktywności fizycznej. Przez lata pracy w „tradycyjnym” systemie nagromadziło się w mojej głowie mnóstwo pytań i wątpliwości, na które bardzo trudno było znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi. Nie byłem zadowolony przede wszystkim z faktu, że u dużej liczby zawodników/uczniów, pomimo pracy wykonywanej na treningach/lekcjach poziom skuteczności w czasie gry nie poprawiał się, a często narastająca frustracja prowadziła u młodych ludzi do rezygnacji. Nie przemawiało do mnie tłumaczenie o „słabej psychice” czy braku talentu. Starałem się krytycznie ocenić swoje kompetencje i warsztat. 

Zgodnie z linearnym, analitycznym modelem pracy, olbrzymia część treningu polega na realizowaniu sekwencji ćwiczeń, podczas których zawodnik naśladuje ruchy symulujące rywalizację, zgodnie z przepisem narzuconym przez trenera. Odstępstwa od wzoru traktowane są jak błąd, który musi zostać skorygowany. Poziom powtarzalności konkretnego rozwiązania w zdekontekstualizowanym środowisku ma zapewnić jego funkcjonalność w czasie prawdziwej gry. Problem polega na tym, że „chaos” i nieprzewidywalność rywalizacji nakładają na zawodnika znacznie większe wymagania, niż realizowanie wyuczonej techniki. 

Percepcja oraz procesy poznawcze są głównymi elementami wpływającymi na skuteczność podejmowania decyzji, a zmienność, wynikająca z nabytego doświadczenia w rozwiązywaniu specyficznych problemów stanowi podstawę adaptowalnych zachowań. Powtarzanie rozwiązań (zamiast ekspozycji na problemy) nie prowadzi niestety do tworzenia się funkcjonalnych połączeń pomiędzy sytuacją (informacją) a rozwiązaniem (ruchem). Spędzanie olbrzymiej ilości czasu na kształtowaniu „techniki” jest nie tylko mało atrakcyjne dla uczniów/zawodników, ale także mało skuteczne. Na boisku każdy ruch wynika z warunków, które nieustannie i szybko zmieniają się, co czyni zdolność do pozyskiwania informacji (dostrojenie) oraz dostosowania (kalibracji) do niej swoich zachowań warunkiem osiągnięcia specyficznej dla danego środowiska sprawności. Brak kontekstu, a zatem odpowiedniej reprezentatywności zadań treningowych prowadzi nie tylko do straty cennego czasu, ale może także prowadzić do utrwalania ruchów, które w czasie gry będą zupełnie nieużyteczne, ze względu na zupełnie inne ograniczenia przestrzenne i czasowe. 

Warto również pamiętać o tym, dlaczego dzieci rozpoczynają przygodę ze sportem i co sprawia, że chcą tę przygodę kontynuować. Zabawa, poczucie wpływu, gra, wspólny czas z przyjaciółmi, „bezpieczna niepewność” – poczucie rozwoju, życzliwy trener. Czy potrzebujemy walczyć o to, aby mijanie pachołków było zabawne, gdy możemy mieć fantastyczny efekt zabawy poprzez lepsze projektowanie środowiska, z akceptacją naturalnego procesu poszukiwania własnej drogi przez uczniów/zawodników? 

Przełomem dla mnie okazało się odkrycie Dynamiki Ekologicznej, która dzięki połączeniu nauki o Systemach Dynamicznych oraz Psychologii Ekologicznej stara się wyjaśnić w jaki sposób zawodnicy/uczniowie najlepiej uczą się podejmować decyzje i kontrolować swoje działania, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się środowiska. Zrozumienie natury zawodnika/ucznia oraz jego zachowań pozwoliło stworzyć ramy nauczania ruchu dla trenerów, oraz nauczycieli, które odnajdziemy pod terminem Pedagogika Nielinearna. Kilka lat pogłębiania wiedzy oraz wdrażania metod w miejscach, w których miałem okazję pracować, upewniły mnie w przekonaniu, że podążam właściwą drogą. W pracy z zawodnikami wykorzystuje zdobytą wiedzę w celu przygotowania ich do realnych warunków, w których przyjdzie im rywalizować poprzez zintegrowany trening przygotowania motorycznego oraz trening specyficznych umiejętności.

SKILLS4ATHLETES to miejsce w którym znajdziesz doświadczonych trenerów, którzy pomogą Ci zrealizować wyznaczone cele. Przygotowanie do zawodów, powrót do sportu po urazie, zrzucenie zbędnych kilogramów, atletyczna sylwetka. Z Nami na pewno Ci się uda.

SKILLS4ATHLETES jest platformą do dzielenia się wiedzą z zakresu przygotowania motorycznego, treningu personalnego, nauczania umiejętności ruchowych. Artykuły, filmy, recenzje książek, wywiady z ciekawymi ludźmi.